Jakie są warunki spłaty kredytu hipotecznego?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego, powinno być decyzją dobrze przemyślaną i przeanalizowaną. Jest on bowiem zobowiązaniem długoterminowym, które przynajmniej na kilka lat będzie miało wpływ na domowe finanse. Spłata kredytu hipotecznego nie powinna więc nadwyrężać budżetu i sprawiać, że zacznie brakować na podstawowe potrzeby. Jakie są warunki spłaty kredytu pod hipotekę i gdzie je znaleźć?

Warunki spłaty kredytu hipotecznego – gdzie ich szukać?

Spłata kredytu hipotecznego, a także każdego zobowiązania finansowego  odbywa się na warunkach zawartych w umowie. Dokument jest podpisywany jeszcze przed przelaniem przez bank środków i sankcjonuje wszystkie kwestie dotyczące zaciągnięcia długu. Można w nim znaleźć m.in. informacje, na temat:

  • wysokości rat,
  • terminach ich spłat,
  • sposobu spłaty zobowiązania (numer rachunku do przelewu itp.)
  • wysokości poszczególnych elementów składających się na ratę kredytu hipotecznego.

Sprawdź artykuł co musi zawierać umowa kredytu hipotecznego, by poznać więcej szczegółów na ten temat.

Czym jest harmonogram kredytowy?

Każdy kredytodawca powinien również pamiętać, że wysokość rat kredytu hipotecznego nie jest stała przez cały okres kredytowania. Wynika to z tego, że kredyt hipoteczny posiada oprocentowanie zmienne, uzależnione od wysokości stóp procentowych. Aktualizowane są one przez Radę Polityki Pieniężnej raz na kwartał. Bank na tej podstawie nowelizuje harmonogram kredytowy. Jest on dokumentem stanowiącym integralną część umowy o kredyt i mówi o wysokości rat. Na jego podstawie powinno się dokonywać spłaty kredytu hipotecznego.  Więcej na temat harmonogramu kredytu hipotecznego, znajdziesz w tym artykule.

Czas oraz koszt kredytu zależy również od rodzaju spłacanych rat. Zobacz więc jakie są różnice między ratą równą a malejącą.

Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Polskie prawo zobowiązuje banki do umożliwienia kredytobiorcy wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Jest ona możliwa na podstawie art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa wskazuje, że przed terminowa spłata kredytu hipotecznego może nastąpić w całości lub części. Kredytobiorca musi jednak pamiętać, że zazwyczaj wiąże się to z opłatami, które bank określa już na początku współpracy (tj. w umowie). Opłaty te są dla banku rekompensatą, ponieważ wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest dla niego nieopłacalna. Wynika to z utraty części odsetek, które trafiłyby do instytucji, jeżeli zobowiązanie spłacane byłoby zgodnie ze wskazaniami harmonogramu kredytowego. Wysokość rekompensaty nie może być wyższa niż 3% kwoty pozostałej do spłaty. Jednocześnie bank jest zobowiązany do obniżenia wcześniejszej spłaty o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego, przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie umowy, chociażby konsument wcześniej je poniósł.

Karencja w spłacie kredytu

Bank umożliwia nie tylko wcześniejszą spłatę, ale i jej przedłużenie w czasie. Przedłużenie spłaty kredytu hipotecznego nazwa się karencją. Pozwala ona na zawieszenie spłaty części kapitałowej długu na bardziej odległy termin, a opłacanie na bieżąco jedynie odsetek czy ubezpieczenia kredytu. Karencja w spłacie kredytu możliwa jest po wcześniejszym przedłożeniu o to prośby. Należy zaznaczyć, że odkładanie spłaty zadłużenia sprawia też, że rośnie jego wartość. Każda kolejna rata przyczynia się do zwiększenia ostatecznych kosztów, dlatego karencja w spłacie kredytu powinna być stosowana tylko w uzasadnionych przypadkach. Sprawdź również co zrobić, gdy masz problem ze spłatą kredytu.