Obliczanie kosztu kredytu hipotecznego – co brać pod uwagę?

Na rynku finansowym dostępnych jest bardzo wiele ofert obejmujących kredyty umożliwiające kupno domu lub mieszkania. Są to tak zwane kredyty hipoteczne. Wielu klientów porównując oferty zwraca uwagę na wysokość raty oraz oferowany czas spłaty. Okazuje się jednak, że istnieje wiele innych parametrów i opłat, które wpływają na całkowity, realny koszt kredytu hipotecznego.

Oprócz wspomnianych wyżej parametrów, kredyt hipoteczny uwzględnia również inne istotne koszty. Oznacza to, że jego obliczenie wymaga bardzo dokładnej analizy oferty i uwzględnienie wszystkich dodatkowych opłat i kosztów pozaodsetkowych. Warto zwrócić uwagę na wszystkie elementy stanowiące części składowe raty miesięcznej.

Z czego składa się całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Generalnie koszty kredytów hipotecznych obejmują bardzo wiele elementów i opłat. Podstawowym elementem każdego kosztu jest oprocentowanie składające się z marży banku oraz tak zwanej zmiennej stopy WIBOR. Do kosztu kredytu należy uwzględnić również koszty ubezpieczenia chroniącego przed chorobą lub utratą pracy sprawiającą, że klient nie może spłacić raty. W tym artykule znajdziesz informacje, od czego zależy wysokość raty kredytu.

Obliczając koszt kredytu hipotecznego, należy również wziąć pod uwagę prowizję banku czyli opłatę za sam fakt, że bank udziela kredytu. Płaci się ją jednorazowo (jest odliczana od kwoty wypłacanej przez bank) lub dolicza się ją do rat miesięcznych.

Zobacz również jakie oprocentowanie kredytu wybrać stałe czy zmienne?

Inne koszty dodatkowe

Wspomniane wyżej elementy składowe wcale nie muszą oznaczać całkowitego kosztu kredytu. W obliczeniach należy uwzględnić też inne elementy, które mogą ale nie muszą zostać naliczone przez bank. Wszystko zależy od zasad panujących w banku dlatego warto bardzo dokładnie analizować poszczególne oferty. Do dodatkowych opłat można zaliczyć koszty obsługi konta, z którego spłacane będą raty, koszty przelewów, koszty ustanowienia zabezpieczenia, koszty windykacji w przypadku nieterminowych spłat, koszty ubezpieczeń, zmian w umowie czy też koszty związane ze zmianą kursu walut.

Sprawdź dlaczego kalkulator kredytowy to szybkie i wygodne narzędzie finansowe.

Jak zapewnić sobie jak najniższy koszt?

Przede wszystkim warto porównać oferty banków i wybrać najbardziej opłacalną. Warto też zastanowić się nad skróceniem czasu spłaty, dzięki któremu koszt kredytu będzie odpowiednio niższy. Dodatkowo dobrym pomysłem jest wybór rat malejących, które skutecznie zmniejszają łączny koszt kredytu. Oczywiście skorzystanie z tych dwóch opcji wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Wcześniejsza spłata rat również pozwala na zmniejszenie kosztu, ponieważ banki nie mogą pobierać opłat i odsetek za kwotę, która została już zwrócona z wyprzedzeniem.