Kredyty frankowe – czy warto pozwać bank

Kredyty frankowe miały być sposobem na tanie zadłużenie. Z czasem okazało się jednak, że koszty są znaczne i często kilka razy przewyższają pożyczoną sumę. W niektórych przypadkach jest to wynikiem stosowania praktyk niezgodnych z prawem. Banki podwyższaj raty i zwiększają oprocentowanie, co wpływa na niekorzyść kredytobiorcy. Teraz może on walczyć o swoje na sądowej wokandzie. Kiedy warto pozwać bank i co można zyskać?

Czym jest kredyt frankowy?

Kredyty frankowe są specyficzna forma zadłużenia w banku. Ich prawidłowa nazwa to kredyty waloryzowane z odpowiednią walutą. Są one rodzajem kredytu hipotecznego, który spłacany jest w złotówkach, ale wartość długu określona jest w innej walucie – najczęściej we franku szwajcarskim. Należy pamiętać, że kredyt frankowy nie jest tym samym co typowy kredyt walutowy.

Sprawdź również, w jakiej walucie wziąć kredyt na mieszkanie.

Czemu kredyty frankowe stanowią problem?

Zgodnie z prawem kredytobiorca powinien otrzymać jasne i przejrzyste warunki kredytu. Ważne jest to przede wszystkim w zakresie ogólnego salda zadłużenia, wysokości rat, odsetek i warunków spłaty zadłużenia. Kredytobiorca powinien mieć również możliwość zweryfikowania harmonogramu spłat – w przypadku kredytów frankowych jest to znacznie utrudnione. Wynika to z tego, że wysokość opłaty jest zależna od warunków przewalutowania kredytu. Obliczenie przewalutowania jest natomiast utrudnione przez:

  • indywidualny kurs, który stosują banki do przeliczeń; oznacza to, że nie jest stosowany uśredniony kurs danej waluty, ale kurs kupna-sprzedaży; w efekcie zmiany kursu są bardzo częste, a wysokość zobowiązania kredytobiorcy może zmieniać się nawet kilka razy na dobę;
  • spread walutowy, którym kierują banki; spread walutowy jest to kurs (czyli cena) kupna w stosunku do kursu (czyli ceny) sprzedaży franka; banki ustalają jego wysokość, chcąc jak najwięcej zyskać, przez co wysokość kredytu we frankach znacznie wzrasta.

Więcej na ten informacji na temat warunków umowy i spłaty kredytów hipotecznych znajduje się w artykułach Co musi zawierać umowa kredytu hipotecznego oraz  Jakie są warunki spłaty kredytu hipotecznego.

Kiedy iść do sądu z kredytem frankowym?

Z uwagi na konstrukcję prawną kredytu frankowego tylko osoba, która zawarła z bankiem umowę niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, może pozwać bank. W czasie procesu frankowicz musi wykazać, że klauzula waloryzacyjna (zawarta w umowie) jest tą niedozwoloną, a więc bank naruszył prawo przy zawyżaniu spreadów walutowych. Pozwala to orzec sądowi, że cała umowa kredytowa jest nieważna.  W przypadku, gdy sąd przychyli się do wniosku kredytobiorcy, to może on:

  • otrzymać zwrot sporej części dotychczas zapłaconych rat,
  • obniżyć ogólne saldo zadłużenia
  • zmniejszyć wysokość przyszłych spłat.

Wystąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi zawsze powinno się skonsultować z prawnikiem i dokładnie przemyśleć. Mimo że sądy są przychylne frankowiczom, to aby mogły wydać pozytywny wyrok, muszą zachodzić mocne przesłanki. Sprawdź, kalkulator kredytu frankowe i zobacz ile możesz odzyskać pozywając bank.