Co musi zawierać umowa kredytu hipotecznego

Umowa kredytu hipotecznego jest gwarancją bezpieczeństwa każdego kredytobiorcy. Wiesz co powinna zawierać? Poniżej kilka najważniejszych elementów każdej umowy kredytu hipotecznego. Poznaj je, zanim zdecydujesz się podpisać dokumenty.

Koszty kredytu hipotecznego

Umowa kredytowa powinna zwierać informacje na temat wszelkich kosztów kredytu także tych dodatkowych. Między innymi ile wynosi RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Dlatego tak ważne jest, aby każdy przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego dokładnie zapoznał się z jego treścią.

Zasady i termin zwrotu kredytu

W umowie kredytu hipotecznego uregulowana powinna być także kwestia zwrotu pożyczonych pieniędzy. A dokładnie data przekazywanych środków pieniężnych, jak również sposób przekazywania środków pieniężnych. Mogą być one przekazywane osobiście albo na wskazane konto. Znaczenie ma tu także określenie dokładnego numeru konta, na które należy przekazywać środki pieniężne.

Czas trwania umowy i rodzaj kredytu

Oprócz ważnych kwestii, takich jak kwota kredytu hipotecznego, wysokość odsetek, w umowie powinno się zawierać informacja o dokładnym okresie kredytowania. Chodzi tu o to, jak długo kredytobiorca zobowiązuje się spłacać raty kredytu. Wymienia się tu konkretny okres kredytowania, który zazwyczaj podawany jest w miesiącach.

Skutki zwlekania ze spłatą

Umowa kredytu hipotecznego musi zawierać także informację o tym, jaki skutek może przynieść niespłacanie w terminie pożyczonych pieniędzy. Znaczenie ma także to, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu spłaty wybranej raty lub zawieszenia spłaty raty

Podpisy obu stron na umowie

Umowa kredytowa jest ważna dopiero w momencie, kiedy podpiszą ją  obie strony umowy. W tym wypadku jest to kredytobiorca i kredytodawca. Ponadto na każdej ze stron umowy kredytu hipotecznego powinna znajdować się parafka.