Jak nasza historia kredytowa wpływa na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Starając się o kredyt czy pożyczkę, trzeba wykazać się odpowiednią historią kredytową. Jest ona jednym z ważniejszych elementów (choć nie jedynym) przy ocenianiu klienta przez bank. Historia kredytowa może być normalna, zła, bardzo zła. Można też jej nie mieć. Jak wpływa ona na otrzymanie kredytu? Kiedy należy obawiać się raportu z BIK?

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to informacje o zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej. Dane te dotyczą:

  • aktualnie spłacanych kredytów,
  • pożyczek,
  • zakupów na raty,
  • limitów na kartach płatniczych,
  • zobowiązań, które już zostały uregulowane (do 5 lat wstecz).

Dla historii kredytowej ważna jest przede wszystkim terminowość spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Zobacz, jakie są warunki spłaty kredytu hipotecznego.

Gdzie sprawdza się historię kredytową?

Historia kredytowa gromadzona jest w Biurze Informacji Krajowej (BIK). Informacje o kliencie do baz BIK trafiają już w momencie wnioskowania o kredyt lub pożyczkę. Następnie są uzupełniane na etapie spłacania zobowiązania. Dane do BIK spływają regularnie. Ważne jest to, że otrzymuje on informację zarówno o terminowej spłacie raty, jak i przekroczeniu daty spłaty o co najmniej miesiąc. A co zrobić, jeśli jest problem ze spłatą kredytu? Sprawdź tutaj!

Aktualne dane do BIK spływają w raportach tygodniowych. Dostęp do nich mają zarówno banki i instytucje pożyczkowe, jak i osoby prywatne. Mogą one wystąpić o dostęp do raportu BIK. Zapoznać można się z nim online, zakładając konto na oficjalnej stronie Biura Informacji Krajowej. Pełna wersja raportu, który można pobierać wielokrotnie kosztuje 39 złotych. Wersja podstawowa pobierana raz na pół roku jest darmowa.

Jak nasza historia kredytowa wpływa na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Ocena historii to ważny etap przy weryfikacji odnośnie kredytowej klienta. Często kluczowym dla całej oceny. Informacje o tym, że klient w terminie regulował raty, nie spóźniał się z nimi i przestrzegał zasad umowy, jest dla banku sygnałem, że wnioskodawca jest wiarygodny i może m ponownie zaufać. Pozytywna historia kredytowa przełożyć może się nie tylko na otrzymanie kredytu hipotecznego, ale także na jego lepsze warunki.

Historia kredytowa ma bezpośredni wpływ na nasz scoring kredytowy oceniany przez bank. Zobacz, od czego jest jeszcze zależna nasza zdolność kredytowa.

Odwrotna sytuacja jest w przypadku, gdy bank widzi, że wcześniejsze zobowiązania klienta nie były regulowane w terminie, a z dużym opóźnieniem. W takich sytuacji jest to sygnał, że ze spłatą kredytu, o który się wnioskuje mogą być problemy. Bank otrzymując informacje o negatywnej historii kredytowej, może odrzucić wniosek całkowicie, zmniejszyć sumę kredytu, zaostrzyć jego warunki lub wymagać dokupienia ubezpieczeń będących zabezpieczeniem dla kredytodawcy.

Warto zaznaczyć, że sytuacją niekorzystną dla kredytobiorcy jest też całkowity brak historii kredytowej. Brak danych sprawia, że bank w żaden sposób nie jest w stanie ocenić historii kredytowej, przez co też utrudniona jest negocjacja warunków zaciągania zobowiązania.

Sprawdź, jak brak historii kredytowej wpływa na naszą zdolność kredytową.

Historia kredytowa a kredyt hipoteczny

Historia kredytowa największe znaczenie ma przy kredycie hipotecznym. Wynika to z tego, że ten rodzaj zobowiązania jest tym długoterminowym i zaciąganym na znaczną sumę. Starając się o kredyt hipoteczny należy mieć na uwadze również fakt, że  historia kredytowa będzie drobiazgowo sprawdzana i analizowana. Na niekorzyść wnioskodawcy przemawia zarówno historia kredytowa negatywna, jak i jej brak. Należy też pamiętać, że kredyt hipoteczny również pozwala budować historię zadłużenia. Informacje o jego spłaceniu będą przesyłane przez bank na bieżąco do BIK, a następnie umieszczane w rejestrach. Pozytywne dane w BIK przetwarzane są za zgodą klienta do 5 lat po jego spłacie. W przypadku, gdy terminy rat są naginane, to dane w BIK są przechowywane przez 5 lat, ale kredytobiorca nie musi na to dawać swojej zgody.