Mieszkanie dla Młodych – podstawowe informacje

Program Mieszkanie dla Młodych to specjalne dofinansowanie, które wspiera zakup własnego mieszkania. Kto może skorzystać z takiego programu? Jakie są korzyści, a jakie ograniczenia? Warto sprawdzić

Na czym polega program

Do programu mogą przystąpić jedynie osoby, które nie posiadają mieszkania oraz nie osiągnęły 35 roku życiu (przynajmniej jeden z małżonków). Zaciągając kredyt hipoteczny możemy uzyskać dofinansowanie wkładu własnego, który jest wymagany przez każdy bank. Należy pamiętać, że wkład własny nie może być wyższy aniżeli 50% wartości udzielanego kredytu.

Wnioskująca osoba lub małżeństwo może liczyć na wsparcie 10, 15, 20 lub 30 %. Suma uzyskanych środków jest zależna od ilości posiadanych dzieci. 10% do wkładu własnego uzyskają osoby i małżeństwa bezdzietne, 15%, jeżeli w rodzinie jest jedno dziecko, 20% dwoje dzieci i 30% w przypadku trójki dzieci.

Jeżeli w ciągu 5 lat od chwili podpisania umowy narodzi się lub zostanie przysposobione kolejne lub trzecie dziecko w ramach programu Mieszkanie dla Młodych można liczyć na jednorazowe wsparcie w wysokości 5% wartości zaciągniętego kredytu.

Jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu zobacz jak oszczędzić na wkład własny.

Jakie mieszkanie mogę kupić

Rozmiar zakupionego mieszkania nie może przekraczać 75m² oraz 100m², jeżeli zdecydowaliśmy się na dom jednorodzinny. Wyjątek stanowią rodziny, które zajmują się wychowaniem przynajmniej trójki dzieci. W ich przypadku mieszkanie może mieć 85 m² a dom jednorodzinny 110 m²

Zakupić możemy zarówno mieszkania z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. W pierwszych przypadku cena nie może przekraczać iloczynu współczynnika 0.9 z powierzchnią lokalu oraz ze średnim wskaźnikiem przeliczenia kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej w danej gminie. Dla nowych lokali współczynnik wynosi 1.1

Przykład dla gminy Toruń

1.1 x 100 m2 x 4.490,00 = 493.900.00

Maksymalna cena domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym na terenie gminy Toruń nie może przekraczać 493.900.00 PLN.