Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego

Udzielenie kredytu hipotecznego uzależnione jest od wielu parametrów, które muszą wspólnie „zagrać”, aby kredytobiorca otrzymał pozytywną 
odpowiedź na wniosek kredytowy. Kiedy bank wydaje negatywną opinię wniosku o kredyt hipoteczny?

Analiza banku

Decyzja banku wydawana jest w oparciu o analizę złożoną z trzech podstawowych części:

  • sprawdzenia sytuacji finansowo-osobistej kredytobiorcy – zdolności kredytowej;
  • analizy prawnej,
  • wyceny nieruchomości.
    Każda z części wydawana jest niezależnie od siebie, a wniosek kredytowy wymaga akceptacji każdej z nich osobno. Wniosek o kredyt hipoteczny sprawdzany jest szczegółowo względem wymagań banku, zatem jeśli choć jeden detal jest niezgodny, cały wniosek zostaje niezaakceptowany.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

Instytucje finansowe, jakimi są banki, uznają dochód z prowadzenia działalności gospodarczej za mniej wiarygodny i mniej stabilny niż dochód uzyskiwany z umowy o pracę. Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego jest zatem często związana ze zbyt niskimi bądź nieregularnymi dochodami firmy. Minimalnym okresem, po jakim można ubiegać się o kredyt hipoteczny, jest 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Dochód z branż wysokiego ryzyka

Przy ocenie wniosku o kredyt hipoteczny niektóre branże podlegają surowszej ocenie niż inne. Są to tzw. branże wysokiego ryzyka czyli np. budownictwo, gastronomia, turystyka czy transport. Większa ostrożność banku może tutaj wynikać z możliwości wystąpienia zatorów płatniczych czy wysokiego odsetka upadłości. Często w takich sytuacjach bank domaga się dodatkowego zabezpieczenie postaci ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Za dużo kredytów

Bank może odmówić udzielenia kredytu w przypadku, gdy na twoim koncie widnieje zbyt wiele zaciągniętych kredytów. Analityk finansowy banku może nie zaakceptować skłonności do zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych.