Jakie możliwości daje karencja w spłacie kredytu?

Przy zaciąganiu kredytu, zarówno kredytodawca jak i kredytobiorca zakładają, że nie będzie żadnych problemów z regularną, terminową spłatą rat. U każdego mogą się jednak pojawić przejściowe kłopoty finansowe, które wpłyną negatywnie na zdolność do terminowego spłacania zobowiązania. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem jest karencja w spłacie kredytu. Z tego rozwiązania korzysta coraz więcej banków, pomagając wyjść z problemów finansowych swoim klientom.

Okazuje się, że u dość sporej liczby osób korzystających z kredytów bankowych, pojawiają się różnego typu przejściowe problemy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Najgorszym możliwym rozwiązaniem takiego problemu jest bierne oczekiwanie. Może ono spowodować uruchomienie procedury windykacyjnej, wypowiedzenie umowy czy też skierowanie sprawy przez bank do egzekucji komorniczej. O wiele lepiej jest skontaktować się z bankiem lub skorzystać z udogodnienia, jakim jest karencja.

By uniknąć takich problemów, warto zapoznać się z warunkami spłaty kredytu.

Karencja w spłacie kredytu – co to takiego?

Wspomniana wyżej karencja jest formą pomocy oferowaną przez banki. Korzystają z niej klienci, którzy nie są w stanie terminowo spłacać rat z różnych powodów. Pomoc ta polega na opóźnieniu spłaty części kapitałowej raty kredytu. Oczywiście nadal trzeba spłacać odsetki, prowizję lub ubezpieczenia, jednak wielkość miesięcznej raty zostaje znacznie obniżona o kapitał. Innymi słowy kwota, którą płaci się w miesiącu objętym karencją, jest znacznie niższa. Klienci z przejściowymi problemami finansowymi nie będą musieli martwić się rygorystycznymi działaniami ze strony banku.

Sprawdź co jeszcze można zrobić, jeśli masz problem ze spłatą kredytu hipotecznego.

Zwykle karencja w spłacie kredytu dotyczy kredytu hipotecznego. Coraz częściej jednak, można słyszeć o niej w przypadku kredytu samochodowego, gotówkowego, studenckiego oraz w przypadku pożyczek udzielanych on-line. Oczywiście odroczony kapitał i tak będzie trzeba później spłacić, jednak mimo to karencja jest godna uwagi dla osób z przejściowymi problemami.

Dokładne informacje o tym, kiedy i jakiej wysokości raty płacić, sprawdź harmonogram kredytowy.

Dlaczego warto korzystać z karencji?

Pomimo ostatecznego wydłużenia okresu spłaty kredytu, karencja jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W uzasadnionych przypadkach, może ona trwać kilka lat. Dzięki temu klient spłaca mniejsze raty i może przywrócić swoje finanse do ładu, a bank nie podejmuje żadnych działań, ponieważ zawarty został aneks do umowy i instytucja bankowa jest o wszystkim poinformowana.

Karencja, a wakacje kredytowe

Alternatywą dla karencji jest oferta wakacji kredytowych. Zwykle obowiązuje ona tylko przez kilka miesięcy. W porównaniu z karencją, w przypadku wakacji nie trzeba spłacać żadnych kwot przez określony czas zawieszenia spłaty. Innymi słowy zawieszeniu ulega zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa.