Jak korzystać z kalkulatora zdolności kredytowej – przydatne porady

Otrzymanie kredytu z banku uzależnione jest od tego, czy bank oceni zdolność kredytową klienta na wystarczającą. Pod pojęciem zdolności kredytowej kryje się możliwość spłacenia zaciągniętego długu wraz z odsetkami. Bank ustalając czy to będzie możliwe, analizuje szereg czynników. Zdolność kredytową można jednak ocenić samodzielnie, jeszcze przed złożeniem wnioski i dowiedzieć się, czy ma się szansę na uzyskanie wsparcia finansowego. Sprawdź więc jak korzystać z kalkulatora zdolności kredytowej.

Jak banki wyliczają zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa wyliczana jest przez bank na podstawie oceny punktowej. Jest to system skomplikowany i trudny. W każdej instytucji może wyglądać trochę inaczej, ponieważ banki zawsze kierują się wewnętrznymi kryteriami i regulaminami. Stałe są jednak podstawowe czynniki brane pod uwagę. Do nich zalicza się m.in. wysokość i źródło dochodu, aktualne obciążenia finansowe, historia kredytowa, wysokość wkładu własnego, cechy psychofizyczne potencjalnego kredytobiorcy. Warto również się dowiedzieć co dokładnie wpływa na naszą zdolność kredytową.

Jak obliczyć zdolność kredytową samodzielnie?

Zanim złoży się wniosek do banku o kredyt, warto samodzielnie sprawdzić, czy ma się na niego szansę. Pomocą w tym służy kalkulator zdolności kredytowej. Jest on bezpłatnym narzędziem dostępnym dla każdego w Internecie. Jak z niego korzystać, aby wynik był wiarygodny?

Podaj wszystkie dane – chcąc otrzymać wynik zgodny z rzeczywistością, do kalkulatora zdolności kredytowej trzeba podać wszystkie dane, których on żąda; zazwyczaj są to podstawowe informacje na temat obecnej sytuacji finansowej, a także najważniejsze parametry kredytu, o jaki chce się starać.

Zawsze podawaj prawdziwe informacje – oszukiwanie przy obliczaniu zdolności kredytowej jest bezsensowne; zawyżenie własnych dochodów czy nie uwzględnianie niektórych wydatków zaburzy wynik i przekłamie rzeczywistość; obliczanie zdolności kredytowej kalkulatorem warto więc poprzedzić dokładnym wypisaniem wszystkich swoich miesięcznych wydatków i dochodów – najlepiej na kartce;

Sprawdź dwa (a nawet trzy) razy! – dla większej pewności zdolność kredytową możesz sprawdzić przy pomocy dwóch różnych kalkulatorów zdolności kredytowej znajdujących się na różnych stronach.

Zobacz również inne rodzaje inne rodzaje kalkulatorów kredytowych.

Kalkulator zdolności kredytowej- czy warto z niego korzystać?

Kalkulator zdolności kredytowej pozwoli nieco inaczej spojrzeć na domowy budżet i przygotować się do szczegółowej weryfikacji prowadzonej przez bank. Co prawda nie zastąpi on profesjonalnej oceny, a jego wynik nie jest dla banku wiążący, ale pokaże na kredyt, w jakiej wysokości i na jakich warunkach można liczyć. Obliczanie zdolności kredytowej samodzielnie może być też impulsem do działań mających na celu jej poprawę, a tym samym stanie się dla kredytodawcy bardziej atrakcyjnym klientem. A co zrobić kiedy nasza zdolność kredytowa jest za słaba? Odpowiedź znajdziesz w artykule, jak zwiększyć swoją zdolność kredytową.