Mieszkanie dla Młodych. Podstawowe informacje

Zakup mieszkania to jeden z największych wydatków w życiu większości rodzin. Szczęśliwie koszt można nieco obniżyć dzięki programowi Mieszkanie dla Młodych.

Na czym polega program

Do programu mogą przystąpić jedynie osoby, które nie posiadają mieszkania oraz nie osiągnęły 35 roku życiu (przynajmniej jeden z małżonków). Zaciągając kredyt hipoteczny możemy uzyskać dofinansowanie wkładu własnego, który jest wymagany przez każdy bank. Należy pamiętać, że wkład własny nie może być wyższy aniżeli 50% wartości udzielanego kredytu.

Wnioskująca osoba lub małżeństwo może liczyć na wsparcie 10, 15, 20 lub 30 %. Suma uzyskanych środków jest zależna od ilości posiadanych dzieci. 10% do wkładu własnego uzyskają osoby i małżeństwa bezdzietne, 15%, jeżeli w rodzinie jest jedno dziecko, 20% dwoje dzieci i 30% w przypadku trójki dzieci.

Jeżeli w ciągu 5 lat od chwili podpisania umowy narodzi się lub zostanie przysposobione kolejne lub trzecie dziecko w ramach programu Mieszkanie dla Młodych można liczyć na jednorazowe wsparcie w wysokości 5% wartości zaciągniętego kredytu.

Jakie mieszkanie mogę kupić

Rozmiar zakupionego mieszkania nie może przekraczać 75m² oraz 100m², jeżeli zdecydowaliśmy się na dom jednorodzinny. Wyjątek stanowią rodziny, które zajmują się wychowaniem przynajmniej trójki dzieci. W ich przypadku mieszkanie może mieć 85 m² a dom jednorodzinny 110 m²

Zakupić możemy zarówno mieszkania z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. W pierwszych przypadku cena nie może przekraczać iloczynu współczynnika 0.9 z powierzchnią lokalu oraz ze średnim wskaźnikiem przeliczenia kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej w danej gminie. Dla nowych lokali współczynnik wynosi 1.1

Przykład dla gminy Toruń

1.1 x 100 m2 x 4.490,00 = 493.900.00

Maksymalna cena domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym na terenie gminy Toruń nie może przekraczać 493.900.00 PLN.